Chłodnica klimatyzacji samochodowej to jeden z jej głównych elementów. Jest ona również nazywana skraplaczem lub kondensatorem. To podstawowy element układu klimatyzacji, który ma za zadanie schłodzić czynnik chłodniczy, występujący pod postacią sprężonego gazu i następnie sprowadzić go do postaci ciekłej. 

Podstawowe informacje na temat chłodnicy klimatyzacji 

Każda chłodnica klimatyzacji odpowiada za poprawne działanie całego systemu. Niestety, ze względu na swoje ułożenie i rolę jaką pełni narażona jest na częste awarie. Rozszczelnienia, które pojawiają się na chłodnicy sprawiają, że klimatyzacja nie działa jak należy. Ponadto, mogą one doprowadzić do awarii innych podzespołów w samochodzie. Dlatego należy być bardzo czujnym i gdy wykryje się nawet minimalne usterki to trzeba reagować od razu. Jeśli więc kierowca widzi coś niepokojącego to powinien jak najszybciej udać się do serwisu, aby wymienić skraplacz. Do wyboru będą dwa rodzaje chłodnic: szeregowe i równoległe.

Wśród kondensatorów szeregowych można wybierać pośród modeli opartych na klasycznej budowie, w jakich stosuje się kanaliki żeberek oraz modele, w których kanaliki mają ułożenie serpentynowe. W przypadku skraplaczy równoległych wyróżnia się natomiast modele oparte na dużej liczbie równolegle ułożonych do siebie kanalików. Nie trzeba się obawiać, że nie znajdzie się modelu dopasowanego do swoich potrzeb, ponieważ można liczyć na pomoc pracowników serwisu.

Działanie, jakie wykazuje chłodnica klimatyzacji polega na tym, że gorąca para czynnika chłodniczego wpływa do górnej części skraplacza samochodowego pod wysokim ciśnieniem. Podczas przepływu przez rurki skraplacza para się ochładza i oddaje ciepło, a następnie skrapla w ciecz. Wpływają na to również wentylatory chłodzące skraplacz klimatyzacji strumieniem powietrza lub dzięki pędowi powietrza, wynikającemu z ruchu samochodu.

Usterki chłodnicy klimatyzacji

Jak już wspomniano, chłodnica klimatyzacji często ulega usterkom. Do najczęstszych usterek zaliczają się: uszkodzenie mechaniczne skraplacza klimatyzacji, wyciekający czynnik chłodniczy, niewystarczająca wymiana ciepła, czy spadek wydajności chłodzenia. Nie ulega wątpliwości, że chłodnica klimatyzacji powinna być wydajna, ponieważ od tego zależy sprawne działanie całego układu. Dlatego warto od razu, gdy podejrzewa się jakieś nieprawidłowości zgłosić do serwisu. Doświadczony mechanik oceni, z jaką awarią ma do czynienia i będzie mógł naprawić cały system klimatyzacji.

Zwykle chłodnicy się nie naprawia, tylko wymienia na nową. Trzeba to zrobić jak najszybciej, aby nie psuły się kolejne elementy. Ma to spore znaczenie i należy tego dopilnować. Ponadto, należy również zadbać o  to, aby przy okazji sprawdzić cały układ klimatyzacji. Kompleksowy przegląd pozwoli upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Im bardziej dba się o klimatyzację, tym bardziej będzie ona spełniała swoją rolę. Warto znać podstawy, i wiedzieć czym jest chłodnica i jaką spełnia rolę. To pozwoli się szybciej zorientować, gdy coś będzie nie tak.