Prawo jazdy kategorii B uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdami o docelowej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. To prawo jazdy jest najpopularniejsze w naszym kraju. Wiele osób nie wie, jakie uprawnienia daje to prawo jazdy, powszechne jest myślenie, że prawo jazdy uprawnia do kierowania tylko samochodami osobowymi. Nie jest to prawda, dlatego w tym artykule przyjrzymy się prawu jazdy kategorii B, opowiemy o zaletach posiadania tego dokumentu oraz do czego on uprawnia.

Jak zdobyć prawo jazdy?

Zdobycie prawa jazdy powinno zacząć się od stworzenia profilu kandydata na kierowcę, zwanego PKK. Oprócz samego wniosku, trzeba dostarczyć komplet zdjęć. Co dokładnie trzeba dostarczyć, można znaleźć na stronie wydziału komunikacji miasta, w którym chcemy zdawać. Następnie zostaniemy skierowani na obowiązkowe badania lekarskie. Tutaj także nie ma się co obawiać, lekarze wykonują większość badań proforma. Kolejnym krokiem powinno być zapisanie się na kurs nauki jazdy. Kurs nauki jazdy powinien składać się z 30 godzin wykładów teoretycznych oraz 30 godzin jazdy samochodem. Gdy ukończymy kurs, powinniśmy zapisać się na egzamin, który składa się z części praktycznej i teoretycznej. Gdy uda nam się zdać egzamin, powinniśmy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Posiadając dokument, możemy jeździć samochodem bez przeszkód.

Kategoria B – uprawnienia

Podstawowym skojarzeniem dla kategorii B są pojazdy samochodowe. Nie jest to jednak pełnia uprawnień. Prawo jazdy kategorii B uprawnia do jeżdżenia także:

  • Pojazdy samochodowe o d.m.c 3.5 tony – oznacza to że możemy przemieszczać się każdym pojazdem samochodowym, którego dmc nie przekracza 3,5 tony. Nawet pojazdem dostawczym zarejestrowanym jako ciężarówka. Najważniejszym aspektem tego zapisu jest docelowa masa całkowita na poziomie 3.5 tony. Posiadając kategorię B prawa jazdy możemy przemieszczać się każdym pojazdem poniżej tego limitu.
  • Pojazdy samochodowe o dmc do 3.5 tony wraz z lekką przyczepą, której masa nie przekracza 750 kg.
  • Pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wraz z lekką przyczepą, ale masa całego składu nie może przekroczyć 3,5 tony. Oznacza to, że każdy może jechać z przyczepą za samochodem o ile przyczepa nie przekracza 750 kg, oraz cały skład samochód+przyczepa nie przekracza 3,5 tony.
  • Ciągniki rolnicze – uprawnienie na ciągniki rolnicze zawarte w kategorii B występuje tylko w Polsce.
  • Pojazdy wolnobieżne – pojazdy które nie przekraczają 25 km/h, takie jak koparka, wózek widłowy, walec. Obowiązuje tylko w Polsce.
  • Zespoły pojazdów rolniczych lub wolnobieżnych z lekką przyczepą o masie nie przekraczającej 3,5 tony.
  • Pojazdy do których prowadzenia upoważnia kategoria AM – motorowery, małe quady, zespoły pojazdów tego typu z lekką przyczepą.
  • Motocykle – prawo jazdy kategorii B trzeba posiadać minimum 3 lata, wtedy można kierować motocyklem o pojemności do 125 cm3, mocy maksymalnej 11kW, oraz stosunku mocy do masy 0.1kW/kg.

Warto pamiętać o tym, że samo prawo jazdy nie zawsze może wystarczyć do bezproblemowego przemieszczania się. Każdy pojazd, jakim mamy się przemieszczać musi przejść okresowe badania stanu technicznego, tzw. przegląd rejestracyjny. Jeżeli kupimy motocykl, by się łatwiej dojeżdżało po mieście do pracy, warto udać się co sezon na stację kontroli pojazdów w celu sprawdzenia stanu technicznego motocykla.